Prijava

Prijava se sastoji od 5 ličnih fotografija (od kojih 1 obavezno mora da bude fotografija cele osobe, 1 mora da bude portret, dok 3 mogu biti po izboru – poželjno u različitim out-fit izdanjima). Fotografije moraju biti najmanje u rezoluciji 1600×1200 pixela, trebaju biti jasne i nezamućene, ali nije neophodno da budu urađene od strane profesionalca.

Molimo Vas da podaci za prijavu budu tačni, kako ne bi bili u situaciji da vas naknadno diskvalifikujemo sa takmičenja. Neadekvatno popunjene prijave neće biti uzete u razmatranje. Samo osobe čije biografije zadovoljavaju osnovne kriterijume da uđu u takmičenje za Miss Top Tann biće pozvane na intervju.

Sve devojke koje prođu u finalno takmičenje treba da poštuju pravilnik o učestvovanju u lepoti, modnim revijama, promocijama, fotografisanju i snimanju

Popunite prijavu (polja označena zvezdicom su obavezna):

Osnovna pravila i garancije:

  • Zadržavamo pravo da kao organizator manifastacije odlučujemo o izboru devojaka koje ulaze u prvi krug takmičenja.
  • Devojke za koje odlučimo da mogu učestvovati u izboru za Miss Top Tann biće obaveštene putem emaila ili telefona.
  • Osnovni podaci poslati u prijavi, kao i fotografije biće objavljene na posebnoj stranici ovog sajta.
  • Kontakt podaci (telefon, email i drugo) nikada neće biti javno objavljeni.
  • Zadržavamo pravo da fotografije devojaka koristimo u svrhu marketinških aktivnosti vezanih za sam događaj.
  • Fotografije niti bilo koji drugi podatak neće biti korišćen u bilo koje druge svrhe, sem za izbor Miss Top Tan.